יום רביעי, 6 בפברואר 2019

שמות המשפחה הנפוצים בישראל
השבוע פרסמה הלישכה המרכזית לסטטיסטיקה את נתוניה המעודכנים בנושא.
השם הנפוץ ביותר הוא כמובן כהן, נושאים אותו בגאון כ-180 אלף ישראלים, בערך 2% מהאוכלוסייה. אחריו מדדה במרחק ניכר לוי, כ-103 אלף ישראלים.
ההמשך הוא אמנם כבר לא כוחות, אבל למרות זאת למעלה מ-85 אלף ישראלים מתהדרים באחד משלושת שמות המשפחה מזרחי, פרץ או ביטון (החלוקה ביניהן די שווה, ביטון קצת פחות מהשניים האחרים).
דהן במקום הששי עם כ-21 אלף ואחריו אברהם, כ-20 אלף. במקום השמיני, עם קצת יותר מ-19 אלף, השם הלא יהודי הראשון, אגבאריה ואחריו פרידמן, האשכנזי האולטימטיבי, עם 18 וחצי אלף.
את העשיריה הראשונה סוגרים מלכה ואזולאי עם כ-18 אלף (מלכה מוביל בקטנה, במאה ומשהו).
במקום 4319 נמצא שטאובר, 306 אנשים נושאים אותו. גם משהו.
אגב, ברשימה יש מעל 26 אלף שמות משפחה. נכללים בה רק שמות משפחה שנושאים אותם יותר משלושים ישראלים. את נתניהו לא מצאתי שם, כנראה זן נדיר. רגב לעומת זאת, יש כ-3,800. מקום 284.