יום חמישי, 23 בינואר 2014

"...ונודה לטכנאים..."יכול להיות שטכנאי הגז של חברת סופרגז התרשל בתפקידו - אבל למה התרשל בתפקידו?
אם בגלל אישיותו - אז איפה האחריות של מי שגייס אותו לעבודה?
אם בגלל נוהלי עבודה לקויים ועומס עבודה – מי קבע את הנהלים ואת סדר העבודה?
אם בגלל חוסר חשק ומוטיבציה – אז איפה הממונים עליו שהביאו אותו מצב הזה?

בקיצור, איפה הנהלת סופרגז? למה בעתונות רק מובאת בלשון לקונית "תגובת הנהלת סופרגז"? לאנשים שם אין שמות? אין לחברה מנכ"ל שדמות לו ותואר?
ואיפה הנהלת קבוצת עזריאלי שהיא הבעלים של סופרגז? לה אין איזו מילה של נוחם להגיד על המשפחה שנספתה? איזו מילה לקרוביהם?
רק הטכנאי אשם?

אין מוסר, אין אתיקה – העיקר להרחיק עדות.

זה מה אני חושב.
שוקי

תגובה 1: